Warsztaty kompetencyjne

Informujemy, że od dnia 17 maja 2019r. rozpoczynają się warsztaty pt.: „Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie kompetencji kluczowych” Główne tematy to: rynek pracy, kompetencje osobiste i zawodowe na runku pracy, zasady autoprezentacji, rozmowa kwalifikacyjna, budowanie pozytywnego myślenia i samoakceptacji. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem. Harmonogram

Zakończono szkolenie „Specjalista ds. mediów interaktywnych”

Informujemy, iż w dniu 14.03.2019r. zakończyło się szkolenie zawodowe „Specjalista ds. mediów interaktywnych” w ramach projektu „Akademia przyszłości”. W szkoleniu udział wzięło 10 uczestników projektu. Głównymi tematami szkolenia były: wpływ social media i content marketing na komunikację; polski rynek social media; plan i strategia w social media; adaptacja strategii w strukturze organizacji; studium przypadku –

Warsztaty

Informujemy, że od dnia 25 marzec 2019r. rozpoczynają się warsztaty pt.: „Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie kompetencji kluczowych” Główne tematy to: rynek pracy, kompetencje osobiste i zawodowe na runku pracy, zasady autoprezentacji, rozmowa kwalifikacyjna, budowanie pozytywnego myślenia i samoakceptacji. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem. Harmonogram warsztaty

Informacja o wynikach rekrutacji do projektu

Informujemy, iż Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formularzy zgłoszeniowych złożonych w dniach 1.10.2018r.-23.10.2018r. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 10 osób. Wszyscy uczestnicy spełnili kryteria formalne wymagane w projekcie „Akademia przyszłości”. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach postępowania w formie telefonicznej.

Spotkanie informacyjne

Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Akademia przyszłości” które odbędzie się dnia 15 października 2018r. o godzinie 10.00. na ul. Plac Wolności 12, Biała Podlaska Spotkanie informacyjnee