W ramach projektu oferujemy  bezpłatne usługi:

 • Identyfikację indywidualnych potrzeb i możliwości oraz pomoc w określeniu ścieżki zawodowej
 • Warsztaty wyjazdowe wg. autorskiego programu „Motywacja do działań i rozwój kompetencji interpersonalnych”
 • Budowanie motywacji do działania i utrzymania się na rynku pracy – przy indywidualnym wsparciu mentora w okresie uczestnictwa w projekcie
 • Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe w zakresie planowania kariery zawodowej realizowane m.in. w formie warsztatów technik poszukiwania pracy
 • Szkolenia zawodowe kończące się egzaminem i uznawanymi certyfikatami dające uprawnienia do wykonywania zawodu
 • Wysokiej jakości 6 miesięczne staże zawodowe u pracodawcy
 • Wsparcie psychologiczne – w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika
 • Wsparcie finansowe dla uczestników

Uczestnikom projektu zapewniamy również:

 • stypendium szkoleniowe (do 6,65/h netto za godzinę szkolenia)
 • stypendium stażowe (1 950,00 zł netto/ miesiąc)
 • zwrot kosztów dojazdu na warsztaty
 • wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć
 • ubezpieczenie NNW
 • profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
 • materiały warsztatowe
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • zaświadczenie o ukończeniu staży wraz z opinią pracodawcy
 • pokrycie kosztów egzaminów
 • pokrycie kosztów badań lekarskich
 • refundację kosztów opieki w przypadku osób zależnych

Harmonogramy:

Harmonogram usług mentoringu KWIECIEŃ GR I

Harmonogram usług mentoringu MAJ GRUPA I

Harmonogram usług mentoringu CZERWIEC GR I

Harmonogram usług mentoringu CZERWIEC GR 4

Harmonogram usług mentoringu LIPIEC GR I

Harmonogram usług mentoringu LIPIEC GR II

Harmonogram usług mentoringu LIPIEC GR III

Harmonogram usług mentoringu LIPIEC GR 4

Harmonogram usług mentoringu LIPIEC GR 5

Harmonogram usług mentoringu LIPIEC GR 6

Harmonogram usług mentoringu SIERPIEŃ GR I

Harmonogram usług mentoringu SIERPIEŃ GR II

Harmonogram usług mentoringu SIERPIEŃ GR III

Harmonogram usług mentoringu SIERPIEŃ GR 4

Harmonogram uslug mentoringu SIERPIEŃ GR 5

Harmonogram usług mentoringu WRZESIEŃ GR. I

Harmonogram usług mentoringu WRZESIEŃ GR. II

Harmonogram usług mentoringu WRZESIEŃ GR. III

Harmonogram usług mentoringu WRZESIEŃ GR. IV

Harmonogram usług mentoringu WRZESIEŃ GR. V

Harmonogram usług mentoringu WRZESIEŃ GR. VI

Harmonogram usług mentoringu PAŹDZIERNIK GR. III

Harmonogram usług mentoringu PAŹDZIERNIK GR. V

Harmonogram usług mentoringu październik 2018 GR 1

Harmonogram usług mentoringu październik 2018 GR 2

Harmonogram usług mentoringu październik 2018 GR 4

Harmonogram usług mentoringu październik 2018 GR 6

Harmonogram usług mentoringu LISTOPAD 2018 GR 1

Harmonogram usług mentoringu LISTOPAD 2018 GR 2

Harmonogram usług mentoringu LISTOPAD 2018 GR 3

Harmonogram usług mentoringu LISTOPAD 2018 GR 4

Harmonogram usług mentoringu LISTOPAD 2018 GR 5

Harmonogram usług mentoringu LISTOPAD 2018 GR 6

Harmonogram usług mentoringu GRUDZIEŃ 2018 GR 7

Harmonogram usług mentoringu Grudzień GR5

Harmonogram usług mentoringu Grudzień GR6

Harmonogram uslug mentoringu Styczeń GR 3

Harmonogram usług mentoringu Styczeń GR 7

Harmonogram usług mentoringu Styczeń GR5

Harmonogram usług mentoringu Styczeń GR6

Harmonogram usług mentoringu styczeń GR 2

Harmonogram usług mentoringu Luty GR V

Harmonogram usług mentoringu Luty GR. VII

Harmonogram usług mentoringu GR 7 Marzec

Harmonogram usług mentoringu kwiecień gr 7

Harmonogram usług mentoringu kwiecień gr 8

Harmonogram usług mentoringu maj gr. 7